【LOVE PAPA】催淚注意 爸爸你要保重身體

慶祝父親節,不外乎食個大餐,但食之前,真係要好好了解吓爸爸嘅身體狀況呀!片入面嘅姊妹,爸爸經歷小中風後不幸再中風,好彩得到及時治療,而家已經好番,可以一家人共聚天輪。
梁達智醫生同黃秉康醫生提醒大家,發生小中風後,有三成機會中風,唔少人因為病徵消失而無求醫,錯過治療機會,美國心臟協會同美國中風協會就建議,如果出現小中風,患者應該喺24小時內,服用雙重降血小板藥物,當然啦,如果本身有心血管毛病、糖尿病等等,就一定要好好控制膽固醇嘅水平喇!

更多