【Love Papa】 醫心爸爸陸毅康:傾聽孩子心 陪伴子女成長路

「醫生醫生,唔食藥得唔得呀?」病人膽固醇超標,但不想吃藥。

「你要問吓佢⋯」陸毅康醫生除了治心臟,更樂於了解對方的心思。無論對病人還是子女,這位醫生爸爸總會細問對方想法,了解他的個性,找出背後原因對症下藥,「我實畀機會佢試⋯⋯未達標就再幫佢,最後都係大家一齊去達標」。這套心法,對陸醫生和陸爸爸皆通用。

更多